Fair Breeding

Fair Breeding

Alle sorter i sortimentet vårt er såkalte frøfaste sorter. Det vil si at frøene av disse sortene gir nye planter som i stor grad ligner foreldreplantene, og disse egenskapene vil igjen føres videre til de neste generasjonene. Dette i motsetning til hybrid-sorter. Les mer om forskjellen mellom frøfaste og hybridsorter her. Frøene er ikke bare[…]

Publisert
Frøfast Eller F1-hybrid: Del 2

Frøfast eller F1-hybrid: Del 2

Utvikling av tradisjonelle hybrider, som er første generasjons avkom etter en krysning av to ulike innavlslinjer, er en relativ enkel, men tidkrevende metode. I tillegg kan, når hybridfrøene produseres, selvbestøving i morlinjen forekomme. Morlinjen må nemlig være pollensteril for at hybridfrøene skal bli 100 % ren hybrid. Med den tradisjonelle hybridmetoden kan dette være vanskelig[…]

Publisert
Avia_featured_media

Ikke for sent til å så!

I slutten av juli / begynnelsen av august er det fortsatt en del hurtigvoksende vekster som du kan så! Litt avhengig av hvor du bor selvfølgelig og noen ting kan ha godt av å ha en siste periode i drivhus/-benk. F.eks. spinat trives bedre litt senere på sommeren fordi den ikke går så fort i[…]

Publisert

Frøfast eller F1-hybrid: Del 1

Frøfaste sorter: sorter med særpreg Alle sorter i vårt utvalg for hobbydyrkere er såkalte frøfaste sorter. Det vil si at frøene av disse sortene gir nye planter som i stor grad ligner foreldreplantene, og disse egenskapene vil igjen føres videre til de neste generasjonene. Sortene er langt på vei ensartet i utseende, men har en[…]

Publisert