Publisert

Gamle norske sorter får nytt liv som tradisjonssort

Tidligere i høst sendte vi en søknad til Mattilsynet om godkjenning av 2 gamle norske sorter som tradisjonssort. Det gjelder tomatsorten Norderås Busk og sukkerertsorten Tidlig grønn sabel. I slutten av november fikk vi beskjed om at sortene har blitt godkjent. Det vil si at dette er de to første tradisjonssortene av grønnsaker som Mattilsynet har godkjent for opptak på norsk offisiel sortsliste.

Innen grønnsaker har det ikke skjedd planteforedling i Norge siden 80-tallet, og bortsett fra såvare av nepe finnes det ingen norsk produsert såvare av grønnsaker på markedet. Nesten all såvare av grønnsaker, også det som pakkes til hobbymarkedet, kommer fra utlandet.

Vi håper at vi, 100 år etter at organisert frøavl i Norge begynte å få form, kan bidra til å snu trenden.

Busktomat Norderås Busk

Norderås buskNorderås Busk er resultatet av et foredlingsarbeid som amanuensis (senere professor) A. R. Persson ved Institutt for grønnsakdyrking, NLH gjorde i 1950-årene. Norderås Busk er en vanlig rund tomat, og har en semi-determinant vekstform.

Sorten har dårligere lagringsevne enn nyere sorter. Dette gjør at sorten ikke egner seg til profesjonell dyrking. For hobbydyrkere, derimot, er Norderås Busk en sort som kan anbefales fordi den er så tidlig, robust, sterk mot tørråte og gir høy avling. Mer info om sorten finner du her: solhatt.no/butikk/norderas-busk/

Sukkerert Tidlig grønn sabel

Sukkerert Tidlig Grønn SabelOpprinnelsen til Tidlig grønn sabel er ikke fullstendig kjent. En teori er at sorten stammer fra et utvalg gjort i sorten Tidlig sabel. Tidlig sabel var et resultat av et foredlingsarbeid som ble gjort av professor Bremer ved Norges landbrukshøgskole på Ås i 1928. Professor Bremer krysset en utvalgt linje av sorten Engelsk sabel med pillertsorten Saxa. Resultatet av krysningen ble en sort som var tidligere enn sorten Engelsk sabel.

Tidlig grønn sabel er en opptil 150 cm høy sukkerertsort som gir lange og brede belger. I sammenligning med Engelsk sabel er avlingen noe lavere. Mer info om sorten finner du her: solhatt.no/butikk/sukkerert-tidlig-gronn-sabel/

I 2012 fikk vi en liten pose frø av begge sortene fra den nordiske genbanken NordGen. Etter 3 år med prøvedyrking en oppformering kan vi nå tilby porsjonsposer med økologisk såvare av begge sorter!

PLANTEARVEN®

plantearven_logo_solhattNorderås Busk og Tidlig grønn sabel har også blitt godkjent som PLANTENARVEN-sort. PLANTEARVEN-konseptet forvaltes av Norsk genressurssenter og omfatter planter som ble brukt tidligere, men som ikke lenger er i vanlig bruk. PLANTEARVEN er en del av Programmet for bevaring og bruk av plantegenetiske ressurser for mat og landbruk. Mer informasjon om dette finner du på nettsiden til Norsk genressurssenter.

Norsk genressurssenter arbeider for å kartlegge, bevare og bruke plantegenetiske ressurser i Norge. Bevaring skjer som frø i genbanker, som levende planter i bevaringssamlinger og ved at mangfoldet av planter brukes.

Kilder:

  • www.plantearven.no
  • www.skogoglandskap.no/genressurser
  • www.nordgen.org