Såmengdekalkulator

For å beregne riktig frømengde trenger man følgende:

  • ønsket areal (antall rader og lengde per rad) eller ønsket antall planter
  • planteavstand
  • frøens såkalte Tfv (Tusen-frø-vekt), det vil si hvor mange gram er 1000 frø

I kalkulatoren nedenfor kan du velge vekst og ønsket areal, for så å beregne hvor mange (gram) frø du trenger. Både tfv og planteavstand kan overstyres dersom du ønsker.

Noen bemerkninger:

  • det er lurt å plusse på noe for svinn og evt. avvik i Tfv (ca. 20%)
  • direkte såing krever som regel noe mer frø enn hvis man forkultiverer (ca. 20%).

Beregningene ser slik ut:

  • antall planter = antall rader x radlengde x (100/planteavstand)
  • antall gram frø = (antall planter/1000) x Tfv

(Radlengde i meter, planteavstand i cm)

Når man skal lage en større dyrkningsplan er det lurt å bruke et regneark. Her kan du laste ned et eksempel på et slikt regneark:

Solhatts regneark for beregning av frømengder.