Grønngjødsling

Grønngjødslings- og fangvekster er vekster som dyrkes til å tilføre jorda næring, og for å forbedre jordfruktbarheten. Grønngjødsling er en langsiktig investering i jorda som lønner seg. Grønngjødslings- og fangvekster bidrar til å:

  • fange overflødige næringsstoffer
  • binde nitrogen fra luften
  • stimulere jordlivet
  • forbedre jordstrukturen
  • forebygge jorderosjon
  • stimulere insektlivet
  • øke jordas innhold av organisk materiale.

Du kan lese mer om grønngjødsling her.

Nå kommer alle typer grønngjødsling både som porsjon og 250g pakning!

Viser alle 14 resultater

Viser alle 14 resultater