Potet miniknoller

Det bevares i dag mer enn 200 ulike potetsorter i Norge. Dette er sorter av norsk eller utenlandsk opphav, som har en tilknytning til norsk landbruk og matkultur og som er vurdert som aktuelt for bevaringsarbeidet. For de som vil dyrke potet av eldre sorter, er det imidlertid ikke settepoteter å få tak i, med noen unntak.

Miniknoller er små settepoteter dyrket hydroponisk i veksthus fra vevskulturplanter som er fri for virus og andre potetsykdommer. Miniknoller brukes til oppformering av egne settepoteter. Man kan regne med at 1 miniknoll gir en avling på ca. 6-7 settepoteter.

Produksjonen av miniknoller foregår hos Overhalla Klonavlssenter, som er Norges eneste godkjente prebasissenter for settepoteter. I produksjon av miniknoller brukes det ingen plantevernmidler, men miniknollene er ikke godkjent som økologisk formeringsmateriale. Økologiske produsenter må sende inn en søknad om bruk av ikke-økologisk, ubeisa såvare eller annet vegetativt formeringsmateriale.

Dyrking

  • Lysgroing anbefales ikke, da knollene er mye mindre enn vanlig settepotet og lettere tørker ut.
  • Det kan være en fordel å forkultivere i potter, men plantene må ikke bli for store før utplanting. Forkultivering gir ikke nødvendigvis høyere avling, men gir litt tidligere høsting.
  • Anbefalt planteavstand: 20 cm i raden og 60 til 75 cm mellom radene.
  • Settedybde: cirka 5-6 cm. Dyp setting kan gi treg spiring.
  • Moderat gjødsling er anbefalt. For mye gjødsling påvirker kvaliteten og lagringsevnen negativt.
Debio økologiske frøHos Solhatt får du alltid 100% økologiske frø,
godkjent av Debio (ØKO-NO-01).

Viser alle 4 resultater

Viser alle 4 resultater