Publisert

Fair Breeding

Fair Breeding

Fair breedingAlle sorter i sortimentet vårt er såkalte frøfaste sorter. Det vil si at frøene av disse sortene gir nye planter som i stor grad ligner foreldreplantene, og disse egenskapene vil igjen føres videre til de neste generasjonene. Dette i motsetning til hybrid-sorter.

Les mer om forskjellen mellom frøfaste og hybridsorter her.

Frøene er ikke bare økologisk avlet, men mange av sortene er også foredlet under økologiske forhold. Under økologiske forhold selekterer man de plantene som er sterkest mot sykdommer og klarer seg med færre næringsstoffer.

Mangfold framfor utbytte

Våre frø kommer fra 3 forskjellige heløkologiske frøforretninger i Tyskland, Nederland og Østerike, som avler bare frøfaste sorter. Blant de sortene er en del gamle bevarte sorter, men fimaene utvikler også nye sorter. Bingenheimer Saatgut, vår største leverandør, samarbeider med den ideelle foreningen Kultursaat. Medlemmene i Kultursaat er stort sett økobønder og gartnere, og utvikler nye frøfaste sorter “on farm”. Dette i motsetning til de storre frøforretningene, der nye sorter blir utviklet bak lukkede dører, og i større og større grad på laboratorier. Kultursaat eier sortene, og overskuddet blir brukt på utvikling av flere nye sorter. Målet for denne foreningen er å bevare og øke mangfoldet, og ikke størst mulig utbytte.

Kjedesamarbeid

For å finansiere arbeidet til Kultursaat er en andel av omsetningen til Bingenheimer Saatgut forbeholdt utvikling av nye sorter. På denne måtte bidrar dere som kjøper frø hos Solhatt også til foredling av nye frøfaste sorter.

I tillegg har Kultursaat inngått en samarbeidavtale med en stor helsekostkjede i Tyskland. Kjeden betaler hvert år et beløp, som tilsvarer 0,3% av omsetningen på grønnsaker i butikkene deres, til Kultursaat for å utvikle nye sorter.

Globalisering av frømarkedet

Konvensjonell planteforedling blir mer og mer global, og dette truer mangfoldet. Det koster mye å utvikle nye sorter, særlig hybrid-sorter. Derfor blir det færre forretninger som dekker større deler av det globale markedet med færre sorter. Samtidig får disse store globale firmaene i økende grad makt over verdens matproduksjon.