Publisert

Frøfast eller F1-hybrid: Del 1

Frøfaste sorter: sorter med særpreg

Alle sorter i vårt utvalg for hobbydyrkere er såkalte frøfaste sorter. Det vil si at frøene av disse sortene gir nye planter som i stor grad ligner foreldreplantene, og disse egenskapene vil igjen føres videre til de neste generasjonene. Sortene er langt på vei ensartet i utseende, men har en bred genetisk variasjon. Dermed er sorten åpen for videre utvikling og tilpasning til de ulike voksestedenes betingelser. Bruk av frøfaste sorter bidrar til å ta vare på kulturarv.

F1-hybrid

De fleste nye grønnsakssorter er i dag såkalte F1-hybrider. En F1-hybrid er første generasjons avkom etter en krysning av to ulike innavlslinjer. F1-hybrider er meget ensartet, både genetisk og i utseende, og har ofte stor vekstkraft. Når man avler frø av F1-hybrider føres disse egenskapene ikke videre til neste generasjon, og er dermed ikke brukbar som såfrø. I mange tilfeller er F1-hybrider også sterile, slik at det ikke er mulig å avle frø av dem i det hele tatt. Denne innbygde produktbeskyttelsen har gjort hybride svært populære hos frøforedlere.
Hybrid-foredlingen har kommet lengst innen kål, mais og drivhusvekster. Innen disse vekstene er 99 % av sortene som blir dyrket, hybridsorter. Dette har ført til at en stor del av den genetiske variasjonen har forsvunnet.

Kilder:

  • Swensen, B. (2009) -Et levende mangfold – om biodynamisk jord- og hagebruk. Oslo: Andrimne forlag og kommunikasjonshus AS
  • Bingerheimer Saatgut Frøkatalog (2012)