Publisert

Dyrking av hvitløk

Vallelado hvitløk i slutten av mai.

Hvitløk er lett å dyrke, hardfør og lite følsom for sykdommer og skadegjørere. Man kan sette hvitløk om våren, men avlingen blir mye bedre ved høstplanting.

Utgangspunktet for dyrking av hvitløk er ganske enkelt: du deler opp en hvitløk, planter feddene ett og ett om høsten, og sommeren etter har du nye voksne hvitløk som består av flere fedd. Men det er noen detaljer du må ta hensyn til og de finner du nedenfor 🙂

10 tips for hvordan du lykkes med hvitløk

  1. Ta hvitløken ut av emballasjen så raskt som mulig og oppbevar den på et tørt sted.
  2. Hvitløk trives best i veldrenert og porøs jord som er tilført rikelig med kompost.
  3. Hvitløken må deles opp rett før planting. Feddene må ikke skrelles.
  4. Plant feddene rett før frosten kommer i oktober eller november.
  5. Anbefalt planteavstand er 12-15 cm i raden og 20-30 cm mellom radene. 
  6. Dekk gjerne til med halm eller løv, men husk å fjerne den tidlig på våren.
  7. Det er en fordel å gjødsle med brenneslevann eller bokashivæske i mai og juni.
  8. Det er viktig å vanne jevnlig i perioder med tørke.
  9. Hvitløken høstes når de 2-3 nederste bladene har visnet.
  10. Hvitløken tørkes på et tørt og luftig sted ved 20-25 °C i 2-3 uker.

Typer hvitløk: softneck vs hardneck

Det finnes mange forskjellige sorter hvitløk, og man kan skille mellom to hovedgrupper: hardneck– og softneck-hvitløk.

Som navnet tilsier danner hardneck-hvitløk en stengel og en slags “blomst” med såkalte bulbiller, små hvitløk som du kan bruke for å lage flere hvitløk i årene etter (se lenger nedover). Hardnecksorter er som regel litt mer hardføre enn softnecksorter, og de holder seg litt lenger grønne slik at hvitløken blir noe større. De har færre, men større fedd enn softneck.

Softneck-hvitløk danner i utgangspunktet ingen stengel, og modner noe tidligere enn hardnecksorter. De blir dyrket i stor målestokk i Europa og er derfor billigere i innkjøp. Du får også betydelig flere fedd per hvitløk og dermed flere planter. Enkelte år kan softnecksorter danne halsløk eller stressløk. Jevn tilgang til vann og næring hjelper mot dannelse av halsløk. Halsløken kan spises, men dannelse av halsløk går litt ut over avlingen på selve hvitløken.

Sorter

I 2023 kan vi tilby 7 forskjellige hvitløksorter. Hardnecksortene er produsert av oss på Stange, og softnecksortene samt Morado og Primor fra en svært erfaren økologisk produsent av settehvitløk i Nederland. De siste har fått en varmebehandling mot eventuelle patogener. Mer info om de enkelte sortene finner du nedenfor.

Jord & forkultur

Hvitløk kan dyrkes på de fleste jordtyper, men trives best i veldrenert porøs moldholdig jord med en pH på 6,5 til 7. En god jordstruktur er helt avgjørende for en god avling siden hvitløk har et nokså grunt rotsystem. Når man dyrker i bed vil jorden tørke og varme fortere opp om våren, og da kommer veksten tidligere i gang. Er jorden veldig fuktig om vinteren kan man også plante hvitløken på drill. Det er en fordel å plante hvitløk etter en forkultur som etterlater seg nitrogen i jorden. Det kan for eksempel være grønngjødsel bestående av ettårig kløver eller vikke.

Gjødsling

I likhet med kepaløk har hvitløk et relativt grunt rotsystem og er derfor avhengig av en god næringstilgang. Det anbefales å gjødsle rikelig med godt omdannet gjødsel- eller bokashikompost før hvitløken plantes om høsten. Fersk husdyrgjødsel anbefales ikke. Det er en fordel at komposten ligger i rotsonen til hvitløken, dvs maks. 30 cm dyp. Hvitløken har en relativt kort og tidlig vekstsesong, og trenger mesteparten av næringen i juni. Mineraliseringen av nitrogen i jorden har som regel ikke kommet ordentlig i gang når løkdanningen starter. Det kan derfor være en fordel å gjødsle med lett tilgjengelig nitrogen i form av brenneslevann eller gjødselpellets i slutten av mai eller begynnelsen av juni.

Planting

Hvitløk skal plantes om høsten, rett før frosten. Anbefalt planteavstand er 12-15 cm i raden og 20-30 cm mellom radene. Et kilo Vallelado settehvitløk tilsvarer cirka 11-12 løk, og en løk har i gjennomsnitt 10-11 fedd. Ved en planteavstand på 30×12 cm trengs det cirka 28 fedd per kvadratmeter, som tilsvarer cirka 2-3 settehvitløk. Hvitløken må tas fra hverandre rett før planting. Feddene plantes med spissen opp på cirka 5-6 cm dybde. Skal det plantes større areal kan hvitløk også settes med en plantemaskin. De største feddene gir som regel de største hvitløkene. Det kan derfor være lurt å plante de minste feddene for seg, og høste de som vårhvitløk.

Hvitløkplanting
hvitløksplanting
Høsting av hvitlløk
Høsting og tørking av hvitløk

Stell

Hvitløk er ganske hardfør, men i snøfattige vintre kan det være en fordel å dekke feltet med halm eller løv. Det er viktig å fjerne halmen eller løvet tidlig om våren slik at vårsolen kan varme opp bakken. Hvitløken har dårlig konkurranseevne mot ugress, så det er viktig å holde feltet fritt for ugras. For å unngå tørkestress, og dermed flere halsløk, anbefales det å vanne jevnlig. For mye vann i de siste 2 ukene før høsting kan derimot føre til soppsykdommer, noe som kan påvirke lagringsevnen negativt.

Høsting

Når hvitløken skal høstes til lagring er det viktig å høste før skallet som er rundt feddene sprekker opp. Dette kan nemlig bli en innfallsport for sykdommer. Det beste høstetidspunkt er som regel slutten av juli eller begynnelsen av august, når de nederste bladene begynner å visne. Hvitløken må høstes skånsomt for å unngå skader.

Lagring

Det er viktig å tørke hvitløken ordentlig før den lagres. Hvitløken tørkes på et solrikt, varmt, tørt og luftig sted, gjerne i 2-3 uker. Deretter kan riset på hvitløken enten klippes av eller brukes til å lage en hvitløksflette. Hvitløken lagres tørt, og i romtemperatur (18-20 °C). Er lagringsforholdene gode nok kan hvitløken lagres fram til neste vår.

Bulbiller

Hardnecksorter danner såkalte bulbiller, det vil si små hvitløk som vokser som en blomst øverst i stengelen. Dersom du er ute etter størst mulig hvitløk så er det best å klippe disse bort i løpet av juni. Men du kan også ta vare på noen av dem, og plante selv i de påfølgende årene.

Når du skal høste bulbiller så er det best at planten står lenge, slik at de utvikler seg ordentlig. Etter høsting klipper du av hodene og lagrer dem tørt over vinteren. Om våren plantes de små løkene på ca 2cm fra hverandre og du holder dem ugrasfri over sommeren. I løpet av august (når løvet visner) så høster du de små hvitløkene, som nå har blitt 1-2cm i diameter. Disse tørker og sorterer du og planter dem ut igjen den samme høsten.

Avhengig av vekstvilkår vil du da få en vanlig delt hvitløk eller en stor udelt hvitløk i året etter.

Bruk av bulbiller vil altså gi deg mye “såvare”, men det tar 2-3 sesonger før du har voksne hvitløk.