Publisert

Dyrking av hvitløk

Settehvitløk Vallelado

Hvitløk ValleladoHvitløk er lett å dyrke, hardfør og lite følsom for sykdommer og skadegjørere. Man kan sette hvitløk om våren, men avlingen blir mye bedre ved høstplanting. Derfor tilbyr vi kun settehvitløk til høstplanting.

Sorter

Halsløk
Halsløk

Det finnes mange forskjellige sorter hvitløk, og man kan skille mellom to hovedgrupper: softneck- og hardneck-sorter. Tilbudet av økologisk setteløk begrenser seg derimot til bare noen få sorter foreløpig. Sorten Vallelado er av typen softneck. Sorten egner seg godt til dyrking i Norge, og gir gode resultater etter både milde og kalde vintre. Vallelado har tendens til å danne halsløk eller stressløk i enkelte år. Jevn tilgang til vann og næring hjelper mot dannelse av halsløk. Halsløken kan forresten spises, men dannelse av halsløk går litt ut over avlingen på selve hvitløken. I tillegg til Vallelado kan vi tilby Morado. Denne sorten av undergruppen ‘Creole’ gir ikke den høyeste avlingen, men har en sterkere smak en Vallelado. Morado inneholder høy konsentrasjon allicine, også kjent som “naturlig antibiotika”.

Jord & forkultur

Hvitløk kan dyrkes på de fleste jordtyper, men trives best på veldrenert porøs moldholdig jord med en pH på 6,5 à 7. En god jordstruktur er helt avgjørende for en god avling, siden hvitløk har et nokså grunt rotsystem. Når man dyrker man på bed vil jorden tørke og varme fortere opp om våren, og kommer veksten tidligere i gang. Er jorden veldig fuktig om vinteren kan man også plante hvitløken på drill. Det er en fordel å plante hvitløk etter en forkultur som etterlater seg nitrogen i jorden. Det kan for eksempel være grønngjødsel bestående av ettårig kløver eller vikke.

Gjødsling

I likhet med kepaløk har hvitløk et relativt grunt rotsystem og er derfor avhengig av en god næringstilgang. Det anbefales å gjødsle rikelig med godt omdannet gjødsel- eller bokashikompost før hvitløken plantes om høsten. Fersk husdyrgjødsel anbefales ikke. Det er en fordel at komposten ligger i rotsonen til hvitløken, dvs maks. 30 cm dyp. Hvitløken har en relativt kort og tidlig vekstsesong, og trenger mesteparten av næringen i juni. Mineraliseringen av nitrogen i jorden har som regel ikke kommet ordentlig i gang når løkdanningen starter. Det kan derfor være en fordel å gjødsle med lett tilgjengelig nitrogen i form av brenneslevann eller gjødselpellets i slutten av mai eller begynnelsen av juni.

Planting

Hvitløkplanting
Hvitløkplanting

Hvitløk skal plantes om høsten, rett før frosten. Anbefalt planteavstand er 12-15 cm i raden og 30 cm mellom radene. Et kilo Vallelado settehvitløk tilsvarer cirka 11-12 løk, og en løk har i gjennomsnitt 10-11 fedd. Ved en planteavstand på 30×12 cm trengs det cirka 28 fedd per kvadratmeter, som tilsvarer cirka 2-3 settehvitløk. Hvitløken må tas fra hverandre rett før planting. Feddene plantes med spissen opp på cirka 5-6 cm dybde. Skal det plantes større areal kan hvitløk også settes med en plantemaskin. De største feddene gir som regel de største hvitløkene. Det kan derfor være lurt å plante de minste feddene for seg, og høste de som vårhvitløk.

Stell

Hvitløk er ganske hardfør, men i snøfattige vintre kan det være en fordel å dekke feltet med halm eller løv. Det er viktig å fjerne halmen eller løvet tidlig om våren slik at vårsolen kan varme opp bakken. Hvitløken har dårlig konkurranseevne mot ugress, så det er viktig å holde feltet fritt for ugras. For å unngå tørkestress, og dermed flere halsløk, anbefales det å vanne jevnlig. For mye vann i de siste 2 ukene før høsting kan derimot føre til soppsykdommer, noe som kan påvirke lagringsevnen negativt.

Høsting

Høsting av hvitlløk
Høsting og tørking av hvitløk

Når hvitløken skal høstes til lagring er det viktig å høste før skallet som er rundt feddene sprekker opp. Dette kan nemlig bli en innfallsport for sykdommer. Det beste høstetidspunkt er som regel slutten av juli eller begynnelsen av august, når de nederste bladene begynner å visne. Hvitløken må høstes skånsomt for å unngå skader.

Lagring

Det er viktig å tørke hvitløken ordentlig før den lagres. Hvitløken tørkes på et solrikt, varmt, tørt og luftig sted, gjerne i 2-3 uker. Deretter kan riset på hvitløken enten klippes av eller brukes til å lage en hvitløksflette. Hvitløken lagres tørt, og i romtemperatur (18-20 °C). Er lagringsforholdene gode nok kan hvitløken lagres fram til neste vår.