Publisert på

Dyrking av hvitløk

Hvitløk ValleladoHvitløk er lett å dyrke, hardfør og lite følsom for sykdommer og skadegjørere. Man kan sette hvitløk om våren, men avlingen blir mye bedre ved høstplanting. Derfor tilbyr vi kun settehvitløk til høstplanting.

Sorter

Halsløk
Halsløk

Det finnes mange forskjellige sorter hvitløk, som ofte deles mellom softneck- og hardneck-sorter. Tilbudet av økologiske setteløk begrenser seg derimot til bare noen få sorter foreløpig. Den sorten vi forhandler, Vallelado, er av typen softneck. Sorten egner seg god til dyrking i Norge, og gir gode resultater etter både milde og kalde vintre. Sorten har noe tendens til å danne halsløk eller stressløk. Jevn tilgang til vann og næring hjelper mot dannelse av halsløk. Halsløken kan forresten spises, men dannelse av halsløk går litt ut over avlingen på selve hvitløken.

Jord

Hvitløk kan dyrkes på de fleste jordtyper, men jordstrukturen bør være god. Jordsturkturen er helt avgjørende for en god avling. Hvitløk trives best på veldrenert porøs moldholdig jord med en pH på 6,5 à 7. Er jorden veldig fuktig om vinteren anbefales det å plante hvitløken på drill. En annen fordel med planting på drill er at drillene varmer fortere opp om våren og veksten kommer tidligere i gang.

Gjødsling

I likhet med kepaløk har hvitløk et relativt grunt rotsystem og er derfor avhengig av en god næringtilgang. Det anbefales å gjødsle rikelig med godt omdannet gjødselkompost før hvitløken plantes om høsten. Fersk husdyrgjødsel anbefales ikke. Hvitløken har en relativt kort og tidlig vekstsesong. Nitrogen mineraliseringen i jorden har som regel ikke kommet ordentlig i gang når løkdanningen starter. Det kan derfor være en fordel å gjødsle med lett tilgjengelig nitrogen i form av brenneslevann eller gjødselpellets i slutten av mai eller begynnelsen av juni.

Planting

Hvitløkplanting
Hvitløkplanting

Settehvitløken må tas fra hverandre rett før planting. Anbefalt planteavstand er 12-15 cm i raden og 30 cm mellom radene. Et kilo settehvitløk tilsvarer cirka 12-13 løk, og en løk har i gjennomsnitt 10-12 fedd. Ved en planteavstand på 30×12 cm trengs det cirka 28 fedd per kvadratmeter, som tilsvarer cirka 2-3 settehvitløk. Hvitløken må tas fra hverandre rett før planting. Feddene plantes med spissen opp på cirka 5-6 cm dybde. Skal det plantes større areal kan hvitløk også settes med en plantemaskin. De største feddene gir som regel de største hvitløkene. Det kan derfor være lurt å plante de minste feddene for seg, og høste de som vårhvitløk.

Stell

Hvitløk er ganske hardfør, men i snøfattige vintre kan det være en fordel å dekke feltet med halm eller løv. Det er viktig å fjerne halmen eller løvet tidlig om våren slik at vårsolen kan varme opp bakken. Hvitløken har dårlig konkurranseevne mot ugress, så det er viktig å holde feltet fritt for ugras. For å unngå tørkestress, og dermed flere halsløk, anbefales det å vanne jevnlig. For mye vann i de siste 2 ukene før høsting kan derimot føre til soppsykdommer, noe som kan påvirke lagringsevnen negativt.

Høsting

Høsting av hvitlløk
Høsting og tørking av hvitlløk

Når hvitløken skal høstes til lagring er det viktig å høste før skallet som er rundt feddene sprekker opp. Dette kan nemlig bli en innfallsport for sykdommer. Det beste høstetidspunkt er som regel slutten av juli eller begynnelsen av august, når toppene av bladene begynner å visne. Hvitløken må høstes skånsomt for å unngå skader.

Lagring

Det er viktig å tørke hvitløken ordentlig før den lagres. Hvitløken tørkes på et solrikt, varmt, tørt og luftig sted, gjerne i 2 uker. Deretter kan riset på hvitløken klippes av og fjernes. Hvitløken lagres tørt og kjølig. Er lagringsforholdene gode nok kan hitløken lagres fram til neste vår.