Engblomster

Engblomster vokser i naturen. De trives på næringsfattig jord. For å vite når man skal så, kan vi se på omstendighetene i naturen. Plantene har modne frø i august, september. Da spres de og ligger og venter til våren kommer og de spirer. Den ene har da hatt en nødvendig kuldebehandling, den andre har bare ventet til temperaturen har steget nok.

Med dette i bakhodet er det best å så engblomstfrøene om høsten når du sår direkte.

Fordelen med å så i pluggbrett er at du kan plante ut småplanter, ha tidligere resultat og kan lettere ta ut ugress. Når du vil ha plantene i en eksisterende eng er dette den beste muligheten. Du kan evt fjerne gresset flekkvis og så frøene på de bare stedene. Pluggbrettene  skal stå ute og dekkes med snø for å ha mest mulig påvirkning av den naturlige prosessen.

Noen av frøene er så små at det er best å blande de med fin sand for en bedre fordeling.

Viser alle 11 resultater

Viser alle 11 resultater