Permakultur, grunnbok

Slik gjendanner vi naturressursene og motvirker klimaendringene

Med utgangspunkt i vitenskap og oppdatert med ny forskning tar denne utvidede boka tak i hele permakulturbegrepet og fungerer som ei tidsaktuell grunnbok.

Boka er UTVIDET OG REVIDERT med:

 • 88 flere sider – i alt 244 sider
 • Nye emner som f.eks. et forslag til permakulturell arealbruk i Danmark, nye tresorter og flerårige grønnsaker til skoghager og skoglandbruk, dyrking av havets skoger, jordbesittelse, halmhuselementbygg mm.
 • Ny forskning innen blant annet karbonlagring i skoghager og skoglandbruk, metanutslipp fra drøvtyggere, karbonlagring/-utslipp fra nybygg av henholdsvis natur- og konvensjonelle byggematerialer, karbonlagring i havet, arbeidstid og produksjon på permakulturlandbruk, økonomisk tenkning og dyrs intelligens, for bare å nevne noe. All denne oppdaterte forskningen er inkludert i den nye boka gjennom tekst, bilder, tegninger og modeller.
 • Ny visuellle ikoner til underbygging av permakultur-prinsippene.
 • 160 nye bilder som gjenspeiler den enorme praktiske utbredelsen og erfaringsutviklingen som har foregått innen permakulturen de siste 4 årene. 54 nye permakulturprosjekter er representert.

kr379.00

Produktnummer: X15 Kategori:

Ekstra info

Fra baksiden:

Permakultur gjendanner nemlig naturressursene og motvirker klimaendringene ved å arbeide med naturen i stedet for mot den. Permakultur-prinsippene er slik utledet fra naturens urskog, men brukes også mer indirekte i permakulturdesign. I boken gis praktiske løsninger til:

 • skoghager og matskog med flerårige grønnsaker, bærbusker og frukt- og nøttetrær, samt trær og busker med spiselige blader
 • selvfôrende hønseskog og nøtteskog
 • naturnær skogdrift med hjemmehørende arter
 • gravefri dyrking av grønnsaker og markedshager
 • korndyrking uten pløying
 • karbonlagrende lavenergihus av lokale naturmaterialer
 • lokale energiløsninger
 • rensing av utløpsvann og akvakultur
 • land-by-nettverk
 • demokrati og nye pengesystemer

Alt illustreres av bilder fra 90 permakulturprosjekter. For realiseringen av permakultur som respons på klima- og biomangfoldskrisen er i full gang!

Jorda skal gjenskoges med matvareproduserende skog, sånn at vi kan motvirke klimaendringene, øke biomangfoldet og brødfø verden. Private hager har et potensial, men landbruket må også omstilles.

I denne utvidede og reviderte utgaven av boken om PERMAKULTUR gis et progressivt forslag til endret arealbruk i et Danmark, som har omstilt til permakultur skoglandbruk – den typen landbruk som lagrer mest karbon, raskest. På den måten kan vi som samfunn håndtere klimakrisen.

Forfattare: Mira Illeris og Esben Schultz

2024
Bokmål
244 sider