Importregler for frø

bilde http://www.flickr.com/photos/vilseskogen/

Fra Mattilsynets nettside:

«Det er ofte fristende å ta med seg planter, frukt og grønnsaker hjem fra ferie i utlandet. Faren er at man samtidig kan få med seg nye plantesykdommer og skadedyr til Norge. De fleste vet at det er strenge regler for å importere levende dyr til Norge på grunn av faren for introduksjon av dyresykdommer. Færre vet at det også er strenge regler for å ta inn planter, såvare, frukt og grønnsaker til Norge.»

Hovedregelen er at bare registrerte såvareforretninger kan innføre, eksportere, omsette og produsere såvare. Derimot kan privatpersoner, uten autorisasjon og løyve, innføre i én forsendelse inntil 50 porsjonspakker av hagebruksfrø til eget bruk.

For mer info om innførsel av såvare kan du lese Mattilsynets veileder.

Ellers gjelder selvfølgelig reglene som gjelder for all import av varer, dvs. at du må betale moms og evt. fortollingsgebyr. Du kan lese mer om import av varer her.