Produsenter

Vi i Solhatt satser på produksjon av grønnsaksfrø i Norge, og startet med frøavl i 2012. Vi satser på eldre norske sorter som ikke har vært tilgjengelig på mange år, men også på utenlandske sorter som egner seg bra til dyrking i Norge. Vi samarbeider med flere økologiske og biodynamiske gårder i Hamar-regionen. Fordelen med å dyrke frø på forskjellige steder er at man kan dyrke flere vekster i samme slekt i samme sesongen, uten å få problemer med krysspolinering.

I 2015 ble det etablert et nettverk av flere økologiske og biodynamiske gartnere i Norge som produserer frø til Solhatt. I 2021 kan vi tilby ca. 40 forskjellige sorter som har blitt produsert på 7 ulike gårder. Dette er unikt i norsk sammenheng!

Her følger en presentasjon av noen av våre produsenter og leverandører:

Alm Østre

Alm Østre

Alm Østre på Stange er en av de eldste biodynamiske gårdene i Norge. Her leier vi kontor- og lagerrom, i tillegg til 2 dekar jord. På dette arealet produserte vi i 2018 blant annet frø av diverse erter, grønnkål, rødbeter og pastinakk. I tillegg bruker vi en del av arealet til sortsforsøk.

Moløkka

Moløkka

Moløkka er et småbruk som ligger i skogen litt nord for Hamar, og eies av Jasper, en av partnere i Solhatt. På Moløkka har vi ca. 400 m² veksthusareal til disposisjon fordelt over 2 plasttunneler. Frøavl av grønnsaker i Norge kan være risikosport pga. ustabil sommervær. For å sikre oss god kvalitet på frøene, har vi flyttet en del av vekstene i plasttunnel. På Moløkka dyrket vi i 2019 frø av bl.a. tomat, sukkererter, reddik, hodekål og gulrot.

Frilund Gård, Kerstin Pålsson

Frilund Gård, Kerstin Pålsson

Kerstin Pålsson er en erfaren frødyrker som tidligere var en av leverandørene til Runåbergs frø i Sverige. Hun holder til på en av de eldste biodynamiske gårdene i Norge, Frilund Gård på Bjørkelangen. I 2019 dyrket Kerstin frø av den populære hjertesalaten Little Gem. Du kan lese mer om Kerstin her.

Nordre Braathu, Hans Gaffke

Nordre Braathu, Hans Gaffke

Hans Gaffke jobber som rådgiver innen økologisk produksjon i Norsk Landbruksrådgivning Øst. Hans bistår blant annet mange andelslandbruk med faglig råd. I tillegg er han meget engasjert i frødyrking og har fulgt kurs i planteforedling og frøavl i Tyskland. I 2019 dyrket Hans frø av gresskarsorten Red Kuri.

Utenlandske leverandører

De frøene vi ikke produserer selv importerer vi fra flere uavhengige leverandører i Europa. Disse leverandørene satser, i likhet med oss, på åpen-pollinerte sorter. De både bevarer og utvikler nye sorter med bruk av klassiske metoder.

Bingenheimer Saatgut

Bingenheimer Saatgut i Tyskland er et aksjeselskap eiet av økologiske og biodynamiske gårdsbrukere, i tillegg til noen aktører i helsekostbransjen. Cirka 80 frøprodusenter leverer frø til et felles mottak, hvor frøene renses, testes, pakkes og distribueres. Bingenheimer Saatgut samarbeider med den ideelle foreningen Kultursaat. Medlemmene i Kultursaat er stort sett økologiske og biodynamiske bønder og gartnere som utvikler nye frøfaste sorter ‘on farm’. Kultursaat har per i dag fått registrert ca. 70 nye sorter på EUs felles sortsliste.

De Bolster

De Bolster i Nederland er et kjent firma innen økologisk frøproduksjon. I de siste årene har de Bolster satset mye på sortsutvikling. En av resultatene av dette arbeidet er en ny profesjonell tomatsort som krever lite gjødsling og gir høy avling.

Reinsaat

Reinsaat i Østerrike ble etablert i 1998 på initiativ av en gruppe økologiske og biodynamiske bønder og gartnere. Reinsaat har knyttet til seg et nettverk bestående av cirka 40 frøprodusenter. Reinsaat satser mye på sortsutvikling innen paprika og chili.