Produsenter

Vi i Solhatt satser på produksjon av grønnsaksfrø i Norge, og startet med frøavl i 2012. Vi satser på eldre norske sorter som ikke har vært tilgjengelig på mange år, men også på utenlandske sorter som egner seg bra til dyrking i Norge.

I 2015 startet vi et nettverk med flere økologiske gartnere i Norge som dyrker frø til Solhatt. I 2016 ble det produsert frø av tilsammen 15 grønnsakssorter på 6 forskjellige gårder, og i 2017 satser vi på ikke mindre enn 30 sorter. Dette er unikt i norsk sammenheng!

Her følger en presentasjon av noen av våre produsenter og leverandører:

Solhatt

Solhatt eier ingen gård eller jord selv, men samarbeider med flere økologiske og biodynamiske gårder i Hamar-regionen. Fordelen med å dyrke frø på forskjellige steder er at man kan dyrke flere vekster i samme slekt i samme sesong, uten å få problemer med krysspolinering.

Frøåkeren på Alm ØstreAlm Østre

Alm Østre på Stange er en av de eldste biodynamiske gårdene i Norge. Her leier Solhatt kontor- og lagerrom, i tillegg til 2 dekar jord. På dette arealet produserte vi i 2016 blant annet frø av diverse erter, bondebønner, kålrot og spinat. I tillegg bruker vi en del av arealet til sortsforsøk.

Dyrking av hodekålfrøplanter på Fokhol GårdFokhol Gård

Fokhol Gård er Norges største biodynamiske gård, og ligger kun ca. 2 km fra Alm Østre. I 2016 har vi dyrket kålfrø her. Inger Ivarrud, den meget dyktige gartneren på gården, har en god del erfaring med frødyrking til eget bruk på gården.

Grønnsaksåker og tunnel på MoløkkaMoløkka

Moløkka er et småbruk som ligger i skogen litt nord for Hamar, og eies av Jasper, en av partnere i Solhatt. På Moløkka har vi ca. 400 m² veksthusareal til disposisjon fordelt over 2 plasttunneler. Frøavl av grønnsaker i Norge kan være risikosport pga. ustabil sommervær. For å sikre oss god kvalitet på frøene, har vi flyttet en del av vekstene i plasttunnel. I 2016 har vi dyrket frø av bl.a. mainepe, tomat, sukkererter og grønnkål her.

Tunnel på Frilund Gård / BjørkelangenFrilund Gård, Kerstin Pålsson

Kerstin Pålsson er en erfaren frødyrker som tidligere var en av leverandørene til Runåbergs frø i Sverige. Hun holder til på en av de eldste biodynamiske gårdene i Norge, Frilund Gård på Bjørkelangen. I 2016 har Kerstin dyrket frø av Little Gem hjertesalat og Black Cherry tomat til oss.

Hans Gaffke på Nordre BraathuNordre Braathu, Hans Gaffke

Hans Gaffke jobber som rådgiver innen økologisk produksjon i Norsk Landbruksrådgivning Øst. Hans bistår blant annet mange andelslandbruk med faglig råd.  I tillegg er han meget engasjert i frødyrking og har fulgt kurs i planteforedling og frøavl i Tyskland. I 2016 har Hans dyrket frø av Halblange Weisse pastinakk og Red Kuri gresskar til oss.

Frøprodusent Urs Gamper på torget i OsloLislerud Gård, Urs Gamper

Urs Gamper er bonde på Lislerud Gård, en biodynamisk gård med bl.a. allsidig grønnsaksproduksjon. I 2016 har Urs dyrket frø av Green Hangdown bondebønner, i tillegg til noe blomsterfrø.

Utenlandske leverandører

De frøene vi ikke produserer selv importerer vi fra flere uavhengige leverandører i Europa. Disse leverandørene satser, i likhet med oss, på åpen pollinerte sorter. De både bevarer og utvikler nye sorter med bruk av klassiske foredlingsmetoder.

Bingenheimer Saatgut

Bingenheimer Saatgut i Tyskland er et aksjeselskap eiet av økologiske og biodynamiske gårdsbrukere, i tillegg til noen aktører i helsekostbransjen. Cirka 80 frøprodusenter leverer frø til et felles mottak, hvor frøene renses, testes, pakkes og distribueres. Bingenheimer Saatgut samarbeider med den ideelle foreningen Kultursaat. Medlemmene i Kultursaat er stort sett økologiske og biodynamisker bønder og gartnere som utvikler nye frøfaste sorter ‘on farm’. Kultursaat har per i dag fått registrert ca. 70 nye sorter på EUs felles sortsliste.

De Bolster

De Bolster i Nederland er et kjent navn innen økologisk frøproduksjon. I de siste årene har de Bolster satset mye på sortsutvikling. En av resultatene av dette arbeidet er en ny profesjonell tomatsort som krever lite gjødsling og gir høy avling.

Reinsaat

Reinsaat i Østerrike ble etablert i 1998 på initiativ av en gruppe økologiske og biodynamiske bønder og gartnere. Reinsaat har knyttet til seg et nettverk bestående av cirka 40 frøprodusenter. Reinsaat satser mye på sortsutvikling innen paprika og chili.