Agurknytt

Agurknytt

agurknyttSom alle medlemmene i agurkfamilien har den opprinnelige slangeagurken både hann- og hunnblomster. Du kjenner igjen en hunnblomst på at den sitter på begynnelsen av en 2 cm lang (kort) agurk. Hannblomstene sitter derimot bare festet med en tynn stilk på agurkplanten.

Tidligere var det slik at man måtte fjerne hannblomstene på planten for å unngå at agurken skulle bli fulle av frø som følge av pollinering. I tillegg kunne fruktene lett bli bitre.

Planteforedlere klarte for en del tiår siden å avle vekk hannblomstene på agurkplanten. De moderne hybrid-agurkplantene har derfor bare hunnblomster, og har høyere avling enn de gamle sortene. Dessuten blir de ikke bitre.

Spørsmålet er da: hvordan kan man dyrke frø av en plante med bare hunnblomster? Frøprodusentene kan blant annet sprøyte sølvnitrat på plantene for å få dem til å danne hannblomster. Sølvnitrat har nemlig en effekt på hormonbalansen i planten.

Persika, agurksorten som vi har i sortimentet, har både hann- og hunnblomster,  og kan derfor lett dyrkes frø av.  Denne sorten blir nesten ikke bitter, men smaker best når den høstes ung.